Phường Trúc Bạch Tổng kết Phong trào thi đua năm 2020 và phát động Phong trào thi đua năm 2021

Ngày 28/12/2020, Đảng ủy – HĐND - UBND và UBMTTQVN phường Trúc Bạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua năm 2020; Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Phát động Phong trào thi đua năm 2021.
content:

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với phường, là nơi đầu tiên hứng chịu ca mắc Covid-19 tại Hà Nội. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự điều hành của UBND phường, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, phường Trúc bạch đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, an sinh – xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. UBND phường, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã chú trọng thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, người lao động trực tiếp. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH. Năm 2020, phường đã có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều kết quả xuất sắc, toàn phường có 95% tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% (8/8) số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện hiệu quả, tích cực, không để dịch bênh lây lan trên địa bàn. Công tác thực hiện các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, lao động việc làm được chú trọng. Đặc biệt, quan tâm giúp đỡ cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần và với quyết tâm “ không bỏ ai lại phía sau”, hiện nay, 100%  các hộ nghèo đã thoát nghèo bên vững.  Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ cùng các đoàn thể được quan tâm thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND và UBMTTQ phường, đồng chí Nguyễn Dân Huy - Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, góp phần xây dựng phường Trúc Bạch ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Đức Nhượng

Chủ tịch Hội CCB phường

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 460
Số lượt truy cập: 46435