Phường Trúc Bạch tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4

content:

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, phường Trúc Bạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4. Hội nghị đã trang bị kiến thức tới những thành phần tham dự về quốc phòng an ninh quốc gia và đảm bảo công tác PCD Covid-19.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 402
Số lượt truy cập: 46454