Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phường Trúc Bạch

Bắt đầu từ 00:00 Ngày 01/7/2021, Thành phố Hà Nội thực hiện mô hình Chính quyền đô thị - không còn HĐND cấp phường, xã. Cùng ngày, Đảng uỷ - UBND - UB.MTTQ phường Trúc Bạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
content:

Tại hội nghị, đ/c Dương Văn Phong - Phó bí thư TT Đảng uỷ phường - trình tóm tắt báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.