Phường Trúc Bạch tổ chức làm CCCD cho nhân dân trên địa bàn phường

content:

Ngày 10/11/2021, công an phường Trúc Bạch phối hợp với tổ công tác công an quận Ba Đình thực hiện thủ tục để cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn phường. Tại điểm thực hiện nghiêm các biện pháp PCD covid19.